Įgyvendinant projektą ,,Keiskimės kartu ir išsaugokime ryšį" rugpjūčio 17d. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre buvo suorganizuota  sveikatingumo diena „Sportuok ir būk sveikas".
Vaikai, jų tėvai ir įstaigos darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse bei kūrybiniuose užsiėmimuose. Renginio  pabaigoje visi vaišinosi arbata ir gardžiais pyragais.