Vėl baigiasi metai. Lapkritis užleidžia vietą gruodžiui. Šis laikas pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir į žmonių sielas. Kad neprailgtų laikas, Vijurkų vaikų globos namuose vyko Adventinis vakaras. Į svečius buvo atvykęs Bazilionų parapijos kunigas Tomas Uksas, kuris pasakojo vaikams apie Adventinį laikotarpį, tradicijas, Kalėdaičio reikšmę, padovanojo kiekvienam po Kalėdaitį, kurį dalinsimės prie Kūčių stalo. Elvyravos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Dalia Druktenienė globotiniams pasakojo, kad Adventinis laikotarpis susijęs su laukimu Jėzaus gimimo metinių. Pats žodis ,,adventus“ reiškia ,,atėjimą“. Krikščionims Adventas - tai susikaupimo, dvasios ir kūno apsivalymo periodas. Per adventą krikščionys tradiciškai penktadieniais pasninkauja, o viso advento laikotarpiu atsisako triukšmingų linksmybių, skiria daugiau laiko apmąstymams. Advento vainikas tai visžalio augalo - eglės ar pušies- šakų vainikas, į kurį būna įstatomos keturios žvakės. Vaikai pravedė vakarą pristatydami keturių Advento žvakių prasmę. Keturios žvakės uždegamos paeiliui kas sekmadienį: pirmąjį advento sekmadienį uždegama žvakė žymi Ramybę, antrąjį sekmadienį uždegama Tikėjimo žvakė, trečiąjį – Meilės, ketvirtąjį – Vilties. Tikybos mokytoja visus nuoširdžiai pasveikino artėjančių švenčių proga, kvietė visus prie Kūčių stalo susitaikyti ir atleisti už patirtas skriaudas, kad pajustume esantys didelė draugiška šeima.