Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai organizuoja Globėjų, įtėvių mokymus ir jų konsultavimą. 2016 m. liepos 13 dieną mokymų baigimo pažymėjimai buvo įteikti 8 Kelmės rajono gyventojams, kurie pareiškė norą tapti globėjais arba įtėviais be tėvų globos likusiems, valstybės globojamiems vaikams. Bus parengtos išvados apie šių asmenų pasirengimą globoti (rūpintis) ir įvaikinti vaikus. Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, kaip pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.