Vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė Daiva Ignotaitė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė balandžio 2 d. vyko į Klaipėdą pasidalinti gerąja patirtimi dėl bendruomeninių socialinių paslaugų plėtros. Kartu su įstaigos vadovėmis vyko Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė.
      Viešnios lankėsi Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, domėjosi šių įstaigų gerąja patirtimi.
     Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Aušra Nikolajevienė pasakojo, kad jų įstaiga yra sveikatos priežiūros įstaiga ir yra vienintelė Vakarų Lietuvoje, turinti stiprią infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, modernią įrangą, licencijas, ilgalaikę paslaugų vaikui organizavimo ir teikimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis bei kompleksinių (sveikatos priežiūros, socialinių, ugdymo) paslaugų teikimo patirtį. Nuo 2014 metų Kūdikių namai sklandžiai vykdo pertvarkos procesą plėsdami savo veiklos profilį ir didindami paslaugų vaikui ir šeimai teikimo spektrą. Šiuo metu įstaigije teikiamos paslaugos: institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, mokamos medicininės reabilitacijos II paslaugos, veikia paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro ambulatorinis skyrius ir teikiamos paslaugos namuose, veikia kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras bei teikiama socialinės globos skyriaus „Atokvėpio“ paslauga.
     Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Aušra Nikolajevienė teigė, kad Socialinės globos skyriuje teikiama trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslauga šeimoms, auginančioms vaiką su sunkia negalia iki 12 metų bei nuo 12 iki 18 metų su fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.  Tačiau apgailestavo, kad tėvai, nors neretai negali dalyvauti darbo rinkoje ir yra pervargę, nelabai noriai naudojasi šia paslauga. Šios paslaugos poreikis labai išauga vasaros laikotarpiu.
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė  Rita Bratėnaitė-Vitkienė pasakojo, kad Darbo su šeimomis ir vaikais skyriaus socialiniai darbuotojai pagal poreikį teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, organizuoja joms tėvystės įgūdžių mokymus ir psichologo pagalbą, pagal galimybes padeda šeimoms apsirūpinti būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais. 
Dienos socialinės priežiūros skyriaus darbuotojai teikia socialinės priežiūros paslaugą socialinės rizikos ir/ar socialinės rizikos šeimų vaikams nuo 7 iki 18 m., deklaruotiems Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vienu metu įstaigos Dienos socialinės priežiūros skyrių gali lankyti iki 40 vaikų.
     Atvejo vadybininkai taiko atvejo vadybą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vertina socialinių paslaugų šeimoms poreikį, inicijuoja pagalbos plano sudarymą, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną iki atvejo vadybos proceso užbaigimo. 
Socialinės priežiūros ir globos skyriaus darbuotojai teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinės rizikos šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia. Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje vienu metu gali gyventi iki 22 vaikų nuo 3 iki 18 metų amžiaus. 
     Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyrius socialiniai darbuotojai teikia pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir budintiems globotojams paslaugą (atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas). 
    Pagalba moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiama BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinyje moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiamos, teikiamos psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvendinimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugų tikslas – didinti nukentėjusių moterų ir jų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą bei skatinti atkurti ryšius su supančia aplinka. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.