Dovanodami nuoširdumą ir globą – apdovanojame save

2017-05-25

Prisijungėme prie pilietinio projekto „Aš už Lietuvą“

         Jau antrus metus iš eilės su globotiniais prisijungiame prie pilietinio projekto „Aš už Lietuvą“, kurio tikslas - sukurti tokią aplinką, kurioje naujos idėjos rastų palaikymą, o žmonės savo pilietiškumą galėtų išreikšti konkrečiais darbais.
        Mes mielai dalyvome savanoriškoje veikloje „Ištiesti pagalbos ranką – garbinga 2017“ tam, kad jaunąją kartą mokytume bendruomeniškumo, empatijos, atsakomybės ir noro rūpintis ne tik savimi. Vienišai senelei sutvarkėme aplinką, sunešėme, iš sodo, nupjautas medžių šakas į vieną krūvą, nuravėjome gėlių darželį, nupjovėme žolę, nuvalėme langus, o svarbiausia pabendravome, nes, juk, ji gyvena viena ir dažnai jaučiasi užmiršta bei niekam nereikalinga. Namo grįžome pakilios nuotaikos, nes padarėme gerą darbą, ne tik, vienišai senolei, bet ir Lietuvai. Sėkime gerumą kitiems, nes jo vaisiai visada paliečia ir mūsų gyvenimus.
2017-05-25

Mus aplankė draugai iš Europos socialinio fondo agentūros

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą (John Kehoe).

2017-05-17

GLOBOS VIEŠINIMAS KELMĖS DARBO BIRŽOJE

         Šių metų gegužės 10 d. Šiaulių teritorijos darbo biržos Kelmės skyriuje vyko susitikimas su darbo biržoje registruotais asmenimis. Susitikimo metu Vijurkų vaikų globos namų atestuota socialinė darbuotoja papasakojo apie vaikus likusius be tėvų globos, jų poreikius. Pateikė informaciją apie globą, įvaikinimą, laikino svečiavimosi sąlygas, GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus,valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Atestuota socialinė darbuotoja susirinkusiems asmenims atsakė į dominančius klausimus.

2017-05-11

Dalyvavome seminare „Pažintis su darbo rinka“ Jaunimo darbo centre Kelmėje

         Gegužės 9 dieną su globotiniais lankėmės Jaunimo darbo centre Kelmėje, kur susitikome su Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus darbo inspekcijos inspektoriumi Donatu Jakubėnu. Seminaro metu buvome supažindinti su darbo sutarčių sudarymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, samdomu darbu. Jaunimo darbo centro darbuotojaRegina Daukšaitė pristatė darbo paieškos būdus ir šaltinius. Jaunuoliai sužinojo, kaip parašyti gerą gyvenimo aprašymą (CV), buvo akcentuotosdarbo pokalbio subtilybės, jaunimui patarta, kaip įvertinti ir apibrėžti savo gebėjimus, vertybes, interesus, įsidarbinimo prioritetus, turint galvoje konkrečios organizacijos poreikius ir konkrečią darbo vietą.Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, kurie tikrai bus užduoti pokalbio su darbdaviu metu, buvo suteikta informacija apie verslo idėjas, tikslų siekimą, įvairius verslumo būdus ir skirtumus. Reginos teigimu, jaunimas tikrai nestokoja idėjų ir ambicijų kurti verslus ir darbo vietas, tačiau neretai jiems pritrūksta drąsos, jie nepasitiki savimi ir savo įgytomis žiniomis, dažnai yra linkę išvengti rizikos.

2017-05-09

Socialinė iniciatyva ,,Nuoširdumo savaitė”

         Gegužės 8-14 d. visoje Lietuvoje organizuojama socialinė iniciatyva – Nuoširdumo savaitė, kurios tikslas – supažindinti mokyklų bendruomenių narius su įvaikinimo ir globos (rūpybos) procesu, kalbėti apie vaikų globos namuose augančius vaikus, jų galimybes augti šeimoje, pozityvaus santykio su aplinkiniais reikšmę bei pasitikėjimo savimi ir kitais ugdymą.  Prie socialinės iniciatyvos kviečiami prisijungti mokiniai, jų šeimos nariai, pedagogai,  GIMK specialistai bei savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, taip pat institucinės globos pertvarkos regionų ekspertai.
          Šiuo metu norą dalyvauti socialinėje iniciatyvoje išreiškė Liolių pagrindinės mokyklos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos bendruomenės nariai.
2017-05-09

Man labai reikia mama, tavo rankų

      „Man labai reikia mama, tavo rankų“... Šiuos širdį jaudinančius žodžius mūsų globotiniai tarė savo mamoms, globėjoms, auklėtojoms per Motinos dienos šventę. Ore sklandė lengvas jaudulys ir džiaugsminga nuotaika, laikas regis šiek tiek sulėtėjo, vaikų mintyse sukosi vaizdiniai, kaip viskas tuoj vyks ...
      Globotiniai labai laukė atvykstančių savo mamų. Susijaudinę ruošė joms vaišes, mokėsi dainuoti, šokti, deklamuoti eiles, piešė savo mamų portretus, rašė joms ilgesingus bei meilės kupinus laiškus. Vaikai savo mamas myli besąlygiškai, pačia ištikimiausia ir švariausia meile. Ir nesvarbu, kokia ta mama: jautri ar šalta, aukšta ar žema. Tą dieną vaiko meilė mamai iš mažos širdutės sklindo neišsenkančia versme. Juk mama - tai žmogus, kuris gali pakeisti visus, bet jos pačios pakeisti niekas ir niekada negalės.
 
2017-05-05

ĮVYKO GLOBOS IR VIEŠINIMO RENGINYS VAIGUVOS SENIŪNIJOJE

     Šių metų gegužės 3 d. Vaiguvos seniūnijoje įvyko renginys, kurio tikslas - skleisti žinią apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti jų biologiniai tėvai, globą ir įvaikinimą. Vaiguvos seniūnijos darbuotojai mielai prisidėjo prie šio renginio suorganizavimo. Susitikimo metu atestuotos socialinės darbuotojos Daiva Zelionkienė, Žydrūnė Paulauskienė, Kelmės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Šiaulių regiono Pertvarkos procesų eksperė Eglė Jurkutė, pateikė informaciją apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą, globos pertvarkos tikslus bei eigą. Susirinkusiems bendruomenės nariams atsakė į dominančius klausimus. Renginio metu vyko diskusija apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą. Bendruomenės nariai dalijosi savo ir miestelyje gyvenančių žmonių patirtimi, auginant ir auklėjant vaikus.

2017-05-03

KVIETIMAS DALYVAUTI GLOBOS VIEŠINIMO SUSITIKIME VAIGUVOJE

    Kviečiame dalyvauti globos viešinimo renginyje, kuris vyks 2017-05-03 Kelmės rajono Vaiguvos seniūnijoje, adresu Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r.. Susitikimo pradžia 10:00 val., trukmė apie 1,5 val. Susitikime bus pateikta informacija apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Diskutuosime apie vaikų, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą, atsiradusias dvejones, kurios sunkina apsisprendimą tapti globėjais ar įtėviais.
2017-05-03

Velykų šventė

      Su pirmosiomis pavasario žibutėmis ateina didžioji pavasario šventė - Šv. Velykos. Vijurkų vaikų globos namų auklėtiniai prieš šventes kartu su darbuotojais naudodami įvairias kiaušinių marginimo technikas, margino kiaušinius. Socialiniai darbuotojai kartu su vaikais suruošė nuostabią margučių parodelę ir supažindino su margučių marginimo būdais: dažymu vašku, skutinėjimu, dažymu su vaškinėmis spalvomis, akriliniais dažais naudojant aukso dulkes, dekupažu bei kitais. Vijurkų vaikų globos namų mažieji auklėtiniai taip pat išbandė įvairias kiaušinių marginimo technologijas. Jie išvirtus kiaušinius, spalvino su vaškinėmis spalvomis, spalvos labai gražiai susiliejo, dar ir iš servetėlių kirpo paveikslėlius ir klijavo ant išvirtų kiaušinių. Mes visi darbuotojai, net nespėjome pajusti, kaip vaikai taip greitai primargino nuostabiausių margučių visą kiaušinių padėklą. Taigi mes visi kartu su vaikais ir socialiniai darbuotojais ruošėmės Šv.

2017-04-28

Puslapiai