GLOBOS VIEŠINIMAS KELMĖS DARBO BIRŽOJE

         Šių metų gegužės 10 d. Šiaulių teritorijos darbo biržos Kelmės skyriuje vyko susitikimas su darbo biržoje registruotais asmenimis. Susitikimo metu Vijurkų vaikų globos namų atestuota socialinė darbuotoja papasakojo apie vaikus likusius be tėvų globos, jų poreikius. Pateikė informaciją apie globą, įvaikinimą, laikino svečiavimosi sąlygas, GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus,valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Atestuota socialinė darbuotoja susirinkusiems asmenims atsakė į dominančius klausimus.

2017-05-11

Dalyvavome seminare „Pažintis su darbo rinka“ Jaunimo darbo centre Kelmėje

         Gegužės 9 dieną su globotiniais lankėmės Jaunimo darbo centre Kelmėje, kur susitikome su Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus darbo inspekcijos inspektoriumi Donatu Jakubėnu. Seminaro metu buvome supažindinti su darbo sutarčių sudarymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, samdomu darbu. Jaunimo darbo centro darbuotojaRegina Daukšaitė pristatė darbo paieškos būdus ir šaltinius. Jaunuoliai sužinojo, kaip parašyti gerą gyvenimo aprašymą (CV), buvo akcentuotosdarbo pokalbio subtilybės, jaunimui patarta, kaip įvertinti ir apibrėžti savo gebėjimus, vertybes, interesus, įsidarbinimo prioritetus, turint galvoje konkrečios organizacijos poreikius ir konkrečią darbo vietą.Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, kurie tikrai bus užduoti pokalbio su darbdaviu metu, buvo suteikta informacija apie verslo idėjas, tikslų siekimą, įvairius verslumo būdus ir skirtumus. Reginos teigimu, jaunimas tikrai nestokoja idėjų ir ambicijų kurti verslus ir darbo vietas, tačiau neretai jiems pritrūksta drąsos, jie nepasitiki savimi ir savo įgytomis žiniomis, dažnai yra linkę išvengti rizikos.

2017-05-09

Socialinė iniciatyva ,,Nuoširdumo savaitė”

         Gegužės 8-14 d. visoje Lietuvoje organizuojama socialinė iniciatyva – Nuoširdumo savaitė, kurios tikslas – supažindinti mokyklų bendruomenių narius su įvaikinimo ir globos (rūpybos) procesu, kalbėti apie vaikų globos namuose augančius vaikus, jų galimybes augti šeimoje, pozityvaus santykio su aplinkiniais reikšmę bei pasitikėjimo savimi ir kitais ugdymą.  Prie socialinės iniciatyvos kviečiami prisijungti mokiniai, jų šeimos nariai, pedagogai,  GIMK specialistai bei savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, taip pat institucinės globos pertvarkos regionų ekspertai.
          Šiuo metu norą dalyvauti socialinėje iniciatyvoje išreiškė Liolių pagrindinės mokyklos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos bendruomenės nariai.
2017-05-09

Man labai reikia mama, tavo rankų

      „Man labai reikia mama, tavo rankų“... Šiuos širdį jaudinančius žodžius mūsų globotiniai tarė savo mamoms, globėjoms, auklėtojoms per Motinos dienos šventę. Ore sklandė lengvas jaudulys ir džiaugsminga nuotaika, laikas regis šiek tiek sulėtėjo, vaikų mintyse sukosi vaizdiniai, kaip viskas tuoj vyks ...
      Globotiniai labai laukė atvykstančių savo mamų. Susijaudinę ruošė joms vaišes, mokėsi dainuoti, šokti, deklamuoti eiles, piešė savo mamų portretus, rašė joms ilgesingus bei meilės kupinus laiškus. Vaikai savo mamas myli besąlygiškai, pačia ištikimiausia ir švariausia meile. Ir nesvarbu, kokia ta mama: jautri ar šalta, aukšta ar žema. Tą dieną vaiko meilė mamai iš mažos širdutės sklindo neišsenkančia versme. Juk mama - tai žmogus, kuris gali pakeisti visus, bet jos pačios pakeisti niekas ir niekada negalės.
 
2017-05-05

ĮVYKO GLOBOS IR VIEŠINIMO RENGINYS VAIGUVOS SENIŪNIJOJE

     Šių metų gegužės 3 d. Vaiguvos seniūnijoje įvyko renginys, kurio tikslas - skleisti žinią apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti jų biologiniai tėvai, globą ir įvaikinimą. Vaiguvos seniūnijos darbuotojai mielai prisidėjo prie šio renginio suorganizavimo. Susitikimo metu atestuotos socialinės darbuotojos Daiva Zelionkienė, Žydrūnė Paulauskienė, Kelmės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Šiaulių regiono Pertvarkos procesų eksperė Eglė Jurkutė, pateikė informaciją apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą, globos pertvarkos tikslus bei eigą. Susirinkusiems bendruomenės nariams atsakė į dominančius klausimus. Renginio metu vyko diskusija apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą. Bendruomenės nariai dalijosi savo ir miestelyje gyvenančių žmonių patirtimi, auginant ir auklėjant vaikus.

2017-05-03

KVIETIMAS DALYVAUTI GLOBOS VIEŠINIMO SUSITIKIME VAIGUVOJE

    Kviečiame dalyvauti globos viešinimo renginyje, kuris vyks 2017-05-03 Kelmės rajono Vaiguvos seniūnijoje, adresu Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r.. Susitikimo pradžia 10:00 val., trukmė apie 1,5 val. Susitikime bus pateikta informacija apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Diskutuosime apie vaikų, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą, atsiradusias dvejones, kurios sunkina apsisprendimą tapti globėjais ar įtėviais.
2017-05-03

Velykų šventė

      Su pirmosiomis pavasario žibutėmis ateina didžioji pavasario šventė - Šv. Velykos. Vijurkų vaikų globos namų auklėtiniai prieš šventes kartu su darbuotojais naudodami įvairias kiaušinių marginimo technikas, margino kiaušinius. Socialiniai darbuotojai kartu su vaikais suruošė nuostabią margučių parodelę ir supažindino su margučių marginimo būdais: dažymu vašku, skutinėjimu, dažymu su vaškinėmis spalvomis, akriliniais dažais naudojant aukso dulkes, dekupažu bei kitais. Vijurkų vaikų globos namų mažieji auklėtiniai taip pat išbandė įvairias kiaušinių marginimo technologijas. Jie išvirtus kiaušinius, spalvino su vaškinėmis spalvomis, spalvos labai gražiai susiliejo, dar ir iš servetėlių kirpo paveikslėlius ir klijavo ant išvirtų kiaušinių. Mes visi darbuotojai, net nespėjome pajusti, kaip vaikai taip greitai primargino nuostabiausių margučių visą kiaušinių padėklą. Taigi mes visi kartu su vaikais ir socialiniai darbuotojais ruošėmės Šv.

2017-04-28

Dovanodami kitiems apdovanojame save

         Tegu prisikėlimo džiaugsmas prikelia mus iš vienatvės ir silpnumo ir nevilties, į stiprybę ir grožį ir laimę ( Floyd W. Tomkins).  Jau trečius metus iš eilės, su globotiniais, vykdėme gerumo akciją “Dovanodami kitiems apdovanojame save”, kurios metu, vėl aplankėme savo seniūnijos vienišus senelius. Šios akcijos tikslas - mokyti vaikus gerumo ir empatijos bei padėti jiems pažinti senatvę, išmokyti ją gerbti. Dovanų seneliams vežėme vaikų sukurtus velykinius darbelius bei, su darbuotojų pagalba, iškeptą skanų pyragą. Prie mūsų kilnios akcijos ir linkėjimų, kaip kasmet, prisijungė Kukečių seniūnijos seniūnė Meilutė Masalskienė ir specialistė socialiniams reikalams Danutė Jokubauskienė, kurios taip pat sveikino senolius su šv. Velykomis linkėjo jiems sveikatos, laimės bei dovanojo kiekvienam po „Kelmės pyragą“. Dažnai mūsų žilagalviai patiria dėmesio, pagarbos bei meilės skurdą, todėl, tikimės, jog, nors akimirkai, išklaidėme jų vienatvės jausmą, parodydami, kad jie nepamiršti ir mums reikalingi. Socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė.
2017-05-03

Ekskursija į alpakų ūkį

Balandžio 13 dieną vykome į Raimondo Neverdausko alpakų ūkį, įsikūrusį Dargaičių kaime, Šiaulių rajone.  Ūkio šeimininkai papasakojo mums apie alpakas: iš kur jos kilo, kaip atsirado Lietuvoje, kuo ypatingi šie gyvūnai, pristatė alpakų vilną ir jos gaminius, kurių galima įsigyti. Vaikams smagiausia dalis - tai susipažinimas su alpakomis ir kitais gyvūnais. Šiuo metu ūkyje gyvena alpakos, lamos, kupranugariai, asiliukai, žirgas, olandiškas ožiukas ir triušiai. Globotinius sužavėjo Karamelės istorija, kurią šeimininkė mums papasakojo. Visai neseniai jai suėjo 3 mėnesiai. Šio gyvūno istorija ypatinga tuo, kad Karamelei gimus mama jos nemaitino, todėl šeimininkai, tikrąją to žodžio prasme, kovojo dėl jos gyvybės. Karamelę teko atskirt nuo mamos ir rūpintis ja 24 valandas per parą. Pirmąjį mėnesį Ji buvo maitinama, kas dvi valandas, todėl šeimininkai miegojo pamainomis. Kasdien ją nešdavosi namo ir bent tris valandas skirdavo jai visą savo dėmesį. Šiandien Karamelė yra tikra grožio deivė, nes gerų žmonių, geros rankos ja pasirūpino. Namo grįžome kupini įspūdžių ir geros nuotaikos, nes gyvūnai visuomet asocijuojasi su jaukumu, malonumu.

2017-04-14

Dalyvavome rajoninėje moksleivių konferencijoje „Vaikas vaikui: galiu padėti sau ir tau“

      Kovo 30 dieną dalyvavome rajoninėje moksleivių konferencijoje „Vaikas vaikui: galiu padėti sau ir tau“, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje. Konferencijos tikslas – paskatinti moksleivius kūrybiškai išreikšti nuomonę apie psichinės sveikatos išsaugojimą kaip sveikos visuomenės vertybę. Tarp rajoninių mokyklų atstovų, skaičiusių pranešimus įvairiomis temomis, mūsų įstaigos paaugliai taip pat pristatė pranešimą „Patyčių sąsajos su mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu“.

2017-04-28

Puslapiai