Kelmės raj. vaiko ir šeimos gerovės centro vyresnieji globotiniai vyko į Laisvės gynėjų sausio 13-tosios paminėjimą, vykusį  Rėkyvoje, kartu su Gen, P. Plechavičiaus Šaulių 600 rinktinės kuopa, dalyvavo Šv. Mišiose, Rėkyvos bažnyčioje,  žygiavo eisenoje giedojo Lietuvos himną,vaišinosi kareiviška koše. Mažesnieji piešė piešinius apie laisvės gynėjus gynusius Lietuvos laisvę,  ėjo į žygi, degė laužą paminėdami Sausio 13-tąja uždegdami žvakutes žuvusiems už laisvę.