Visus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius kviečiame dalyvauti savipagalbos grupės susitikime, kuris vyks gruodžio 20 dieną, 17:30 valandą, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, adresu Mokyklos g., 9, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r..
   Dėl dalyvavimo grupės susitikime ar iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8 674 07 981.