Visus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius kviečiame dalyvauti savitarpio paramos grupės susitikime, kuris vyks 2019 m.  rugsėjo 17 dieną, 17 val., Kelmės rajono savivaldybės salėje, adresu Vytauto Didžiojo g. 58. Grupėje pasidalinsime savo asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, aptarsime iškylančius iššūkius auginant globojamus (rūpinamus) ar įvaikintus vaikus.
Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8 674 07 981.