Visus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius kviečiame dalyvauti savitarpio paramos grupės susitikime, kuris vyks 2019 m. vasario 26 d., 17:30 val., Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijoje, adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė. Kartu spręsime problemas, pasidalinsime savo patirtimi, džiaugsmais ir rūpesčiais auginant ir auklėjant vaikus.
   Dėl dalyvavimo grupės susitikime ar iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8 674 07 981.