Minint piliakalnio metus, Vijurkų vaikų globos namų vaikai aplankė net du Lietuvoje gerai žinomus piliakalnius – Šatrijos, kuris randasi Telšių rajone Luokėje ir Medvėgalio piliakalnį. Išgirdo apie juos istorijas. Medvėgalis - iškiliausias Žemaitijos kalnas, jo aukštis siekia 234 m. Medvėgalis centrinė, žymiausia tvirtovė gynusi Žemaitiją nuo kryžiuočių antpuolių. Vaikai aplankė visas Medvėgalio kalvas bėgdami įrengtais mediniais laiptais. Apžiūrėję Medvėgalį pasukome link Telšių, kelias mus vedė per Varnius. Diena buvo labai karšta, tai atsigaivinti užsukome prie nuostabaus Lukšto ežero. Vaikai smagiai pasimaudė, suvalgė po ledų porciją, pailsėję patraukėme su daina toliau į žygį. Net nepajutome kaip atvykome prie Šatrijos kalno, kuris savo aukštumu mūsų vaikus pribloškė. Pasas legendos Šatrijos kalnas atsirado, kai kartą eidamas milžinas pro kaimą nešėsi žemių kepurę. Sulojo šunys, milžinas jų išsigando ir puolė bėgti. Kepurė iškritusi jam iš rankų, žemės išbyrėjusios ir toje vietoje susiformavusi Šatrija. Sukaupę paskutines jėgas, visi pasileido link Šatrijos kalno viršūnės. Užkopę vaikai stebėjosi, kad kiti lankytojai apačioje labai maži. Nepajutome kaip mūsų dienos išvyka, minint Žolinę, ėjo į pabaigą. Tai buvo įsimintina kelionė. Grįžome namo sveiki, patenkinti ir pilni įspūdžių.