Jeigu Jūs neabejingi tėvų globos netekusių vaikų likimams ar domitės vaikų globa ir įvaikinimu, mielai kviečiame dalyvauti globos viešinimo renginyje ,,Išpildykim vaikų svajonę augti šeimoje“, kuris vyks 2016-12-06, 15:00 val., Kelmės rajono Kukečių seniūnijos aktų salėje, adresu: Kukečių g. 30, Kukečių k., Kelmės r..

Susitikime bus pateikta informacija apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Diskutuosime apie vaikų, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą, atsiradusias dvejones, kurios sunkina apsisprendimą tapti globėjais ar įtėviais. Susitikimo trukmė apie 1,5 val..

Iki malonaus susitikimo!

P rojektas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų