Šių metų gegužės 10 d. Šiaulių teritorijos darbo biržos Kelmės skyriuje vyko susitikimas su darbo biržoje registruotais asmenimis. Susitikimo metu Vijurkų vaikų globos namų atestuota socialinė darbuotoja papasakojo apie vaikus likusius be tėvų globos, jų poreikius. Pateikė informaciją apie globą, įvaikinimą, laikino svečiavimosi sąlygas, GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus,valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą. Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Atestuota socialinė darbuotoja susirinkusiems asmenims atsakė į dominančius klausimus.