Rugsėjo 30 dieną įbuvo suorganizuotas globos viešinimo susitikimas su Stulgių  kaimo bendruomenės nariais. Bendruomenės pirmininkė Nijolė Katkauskienė mielai prisidėjo prie šio renginio suorganizavimo.
   Susitikimo metu Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro socialinė darbuotoja Ernesta Kniūraitė pateikė informaciją apie globą ir įvaikinimą, budinčiam globotojui keliamus reikalavimus, papasakojo apie galimybę savo namų duris vaikams atverti – svečiavimosi sąlygomis.
   Bendruomenės nariai aktyviai įsijungė į diskusiją - domėjosi globos ir įvaikinimo procesu, vaikų bendravimo ir auklėjimo klausimais, išreiškė kylančias baimes globoti svetimus vaikus.
   Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro psichologė Eligija Panovienė skaitė paskaitą ,,Pyktis ir atleidimas“.
   Susitikimo dalyviams - įteikti atšvaitai su Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro atributika.