Šių metų birželio mėnesį Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namuose dirbančios atestuotos socialinės darbuotojos Daiva ir Žydrūnė, kartu su Šiaulių regiono Pertvarkos procesų eksperte Egle ir globėjais Irena, Vytautu, Modesta ir Žilvinu lankėsi Kelmės rajono Pakražančio ir Kražių seniūnijose. Šių susitikimų tikslas – skleisti žinią apie globą ir įvaikinimą, paskatinti žmones globoti ar įsivaikinti be tėvų globos likusius vaikus.
       Procesų ekspertė pristatė pagrindinį pertvarkos strateginį tikslą – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti pagal poreikius individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Siekiant mažinti vaikų skaičių globos namuose, atestuotos socialinės darbuotojos pateikė informaciją apie globą ir įvaikinimą, GIMK mokymų procesą, globėjams keliamus reikalavimus, atsakė į dominančius klausimus. Globėjai pasidalijo savo patirtimi, kasdieniniais globos rūpesčiais, džiaugsmais, suteikiančiais gyvenimui prasmę, pripildančiais širdį begaline laime.