Vaikų globa visuomet buvo ir yra jautri bei aktuali visuomenės problema. Kiekvienas vaikas turi teisę augti šeimoje, tačiau neretais atvejais nutinka taip, kad tėvai negali tinkamai atlikti savo pareigų ir vaikai yra apgyvendinami globėjų (rūpintojų) šeimose, šeimynose ar globos institucijose. Kelmės rajone Vijurkų vaikų globos namai yra vienintelė įstaiga, teikianti ilgalaikę bei trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) be tėvų globos likusiems vaikams. Lietuvoje aktyviai vykdoma institucinės globos pertvarka, tačiau vaikų globos namuose gyvenančių be tėvų globos likusių vaikų skaičius nemažėja (2015 m. sausio 1 d. buvo globojamas 31 vaikas, 2016 m. sausio 1 d. jau 42 vaikai), o Kelmės rajono gyventojai labai nedrąsiai apsisprendžia globoti ar įvaikinti vaikus. 2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centre buvo parengtas 1 globėjas, 2014 m. - 3 globėjai iš Kelmės rajono, 2015 m. globėjų nebuvo parengta.
         Įvertinus dabartinę situaciją, 2016 metais Vijurkų vaikų globos namuose buvo pradėtos teikti paslaugos asmenims, norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus. Sausio 27 d. pradėti vykdyti įvadiniai GIMK mokymai globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, kurių tikslas padėti šeimoms įvertinti savo gebėjimus, suvokti, kokį svarbų žingsnį jos žengia, atverdamos savo namų duris ir širdį vaikui.  Minėta programa visada atstovauja vaiką ir jo interesus. GIMK programos darbo formos su globėjais ir įtėviais yra grupiniai užsiėmimai, individualus bendravimas, individualios konsultacijos.
Jau per pirmąjį ketvirtį GIMK įvadinius mokymus baigė 10 asmenų, o paruoštų globėjų (rūpintojų) namuose apsigyveno 7 Vijurkų vaikų globos namų globotiniai. Gegužės - liepos mėnesį, atsiradus poreikiui, vėl buvo suorganizuoti įvadiniai GIMK mokymai, kuriuos baigė 8 asmenys. Smagu pasidžiaugti, kad dvi parengtos globėjų šeimos į savo namus priėmė gyventi net po 5 be tėvų globos likusius vaikus.Globėjams (rūpintojams) bei įtėviams labai svarbus ir tęstinių paslaugų užtikrinimas, nes rūpintis vaikais, kurių raidos poreikiai nebuvo tinkamai tenkinami, nėra lengva. Tik vaikui apsigyvenus šeimoje, globėjai ar įtėviai supranta, kokie iššūkiai jų laukia ateityje. Jiems svarbi ne tik informacija, kaip auklėti vaiką, bet ir dalijimasis tarpusavio patirtimi, palaikymas, pastiprinimas bei padrąsinimas. 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais įstaigos vykdomame projekte ,,Išpildykim vaikų svajonę augti šeimoje“, daug dėmesio skirsime vykdydami tęstinius GIMK mokymus, organizuosime globėjų savipagalbos grupes, teiksime individualias konsultacijas. Prisidedant prie visuomenėje giliai įsišaknijusių stereotipų laužymo apie institucijose augančius vaikus bei paskatinant vis dar abejojančius žmones apsispręsti dėl globos ar įvaikinimo, 2016 m. spalio 13 d. pradėti vykdyti įvadiniai mokymai pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą dar vienai asmenų, norinčių globoti vaikus grupei. Mokymuose dalyvauja 5 asmenys.