Tęsiama ir toliau projekto „Keiskimės kartu ir išsaugokime ryšį “ veikla. Vaikai dar kartą apsilankė Žemaitės viešosios bibliotekos edukacinėje popietėje, „Inovacijų laboratorija“, kurios metu kompiuterio pagalba konstravo mašinas, žaidė baulingą, stalo žaidimus. Atsisveikinant su vyr. bibliotekininku Rolandu Kančausku, vaikai dėkojo už užimtumą, bei kūrybingai praleistą laiką.