Kelmės r. Vijurkų vaikų globos namų Vaikų tarybos nariai kartu su socialine pedagoge Aušra Bracevičiene vyko į Vilnių, kur dalyvavome vaikų globos namų vaikų tarybų atstovų susitikime Seime. Renginio tikslas buvo suteikti galimybę vaikų globos įstaigose augantiems ir savarankiškam gyvenimui besirengiantiems vaikams suteikti informacijos jiems aktualiomis temomis bei padiskutuoti rūpimais klausimais. Vaiko ir šeimos gerovės ekspertas Audrius Natkevičius skaitė pranešimą apie Institucinės globos pertvarką Lietuvoje bei perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. Apie šešiolikmečių teises, pareigas ir galimybes kalbėjo Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė, apie savarankiškumo ugdymą banko finansų ekspertė Odeta Bložienė, profesijos pasirinkimo galimybes - Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Inga Balnanosienė. Taip pat vaikai buvo supažindinti su interneto teikiamomis galimybėmis ir pavojais bei elektroninių cigarečių daromą žalą. Didžiausią įspūdį globotiniams paliko savo asmeniniu pavyzdžiu pasidalinę vaikų globos namuose užaugę broliai dvyniai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Profesionalūs žinomi menininkai, realistinio piešimo meistrai, pripažinti ir įvertinti kritikų, kolegų, meno kolekcininkų, šiandien stengiasi savo pavyzdžiu įkvėpti be tėvų augančius vaikus, įtikinti juos siekti savo tikslų, o ne tapti valstybės išlaikytiniais. Susitikimo metu Vaikų tarybų atstovai aktyviai dalyvavo diskusijoje, gavo aktualios ir naudingos informacijos. Namo iš Seimo grįžo kupini įspūdžių ir gerokai papildę savo žinių bagažą.