Gegužės 9 dieną su globotiniais lankėmės Jaunimo darbo centre Kelmėje, kur susitikome su Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus darbo inspekcijos inspektoriumi Donatu Jakubėnu. Seminaro metu buvome supažindinti su darbo sutarčių sudarymu, darbuotojų teisėmis ir pareigomis, samdomu darbu. Jaunimo darbo centro darbuotojaRegina Daukšaitė pristatė darbo paieškos būdus ir šaltinius. Jaunuoliai sužinojo, kaip parašyti gerą gyvenimo aprašymą (CV), buvo akcentuotosdarbo pokalbio subtilybės, jaunimui patarta, kaip įvertinti ir apibrėžti savo gebėjimus, vertybes, interesus, įsidarbinimo prioritetus, turint galvoje konkrečios organizacijos poreikius ir konkrečią darbo vietą.Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, kurie tikrai bus užduoti pokalbio su darbdaviu metu, buvo suteikta informacija apie verslo idėjas, tikslų siekimą, įvairius verslumo būdus ir skirtumus. Reginos teigimu, jaunimas tikrai nestokoja idėjų ir ambicijų kurti verslus ir darbo vietas, tačiau neretai jiems pritrūksta drąsos, jie nepasitiki savimi ir savo įgytomis žiniomis, dažnai yra linkę išvengti rizikos. Tik noras pakeisti savo gyvenimą ir pradėti kažką naujo gali priversti žmogų pasikeisti ir siekti savo tikslų.

Socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė.