Šių metų gegužės 3 d. Vaiguvos seniūnijoje įvyko renginys, kurio tikslas - skleisti žinią apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti jų biologiniai tėvai, globą ir įvaikinimą. Vaiguvos seniūnijos darbuotojai mielai prisidėjo prie šio renginio suorganizavimo. Susitikimo metu atestuotos socialinės darbuotojos Daiva Zelionkienė, Žydrūnė Paulauskienė, Kelmės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Šiaulių regiono Pertvarkos procesų eksperė Eglė Jurkutė, pateikė informaciją apie GIMK mokymus, globėjams keliamus reikalavimus, valstybės ir Kelmės rajono teikiamą finansinę paramą, globos pertvarkos tikslus bei eigą. Susirinkusiems bendruomenės nariams atsakė į dominančius klausimus. Renginio metu vyko diskusija apie vaikus, kuriais negali pasirūpinti biologiniai tėvai globą ir įvaikinimą. Bendruomenės nariai dalijosi savo ir miestelyje gyvenančių žmonių patirtimi, auginant ir auklėjant vaikus.